Sufinancirano od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Povećanje konkurentnosti hrvatske industrije drvenih podova na EU tržištu

Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Svetošimunska 25
1000 Zagreb

tel. +385 1 2352562
fax. +385 1 2352531
email: Ldg@sumfak.hr